Офіс центру "Дієво"

Кондратюк Віталій Євгенович

Кондратюк Віталій Євгенович
 • Лікар ревматолог, терапевт. Професор, доктор медичних наук зі спеціальності кардіологія.

 • Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2.

 • Трудовий стаж 33 роки, лікарській – 25 років, науково – педагогічний – 21 років.

 • Вартість первинного прийому – 1500,00 грн.

Напрямки роботи:

 • Особисті фахові консультації з метою діагностики, амбулаторного та стаціонарного лікування (з використанням онлайн можливостей – за необхідності) хворого з кардіологічними, ревматологічними, терапевтичними патологіями та їх профілактика.
 • Участь у міждисциплінарних консиліумах коморбідних і поліморбідних хворих.
 • Передопераційна підготовка та постопераційна реабілітація хворих.
 • Реєстрація та рошифровка ЕКГ.
 • Інтерпретація добового моніторування артеріального тиску.
 • Інтерапретація холтерівського моніторування ЕКГ.
 • Проведення та аналіз доплерехокардіографії.
 • Аналіз у динаміці показників клініко-лабораторних досліджень, рентгенограм, томограм.
 • Коректне та своєчасне скерування та супровід хворого до інших спеціалістів (за необхідністю).

Лікарські кваліфікаційні категорії

 • ТУ «Ехокардіографія в практиці лікаря кардіолога» 2004рік,
 • Спеціалізація з ревматології – 2012рік (НМАПО імені П.Л. Шупика),
 • Вища категорія з кардіології. Посвідчення №6135 дійсне до 14.05.2026. Вища категорія з терапії. Посвідчення №1533 дійсне до 05.12.2022р.

Детальніше про лікаря

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

 • член Європейської асоціації профілактичної кардіології (EAPC);
 • член Європейської асоціації кардіологів (ESC);
 • член асоціації кардіологів України;
 • член асоціації нейрокардіологів України;
 • член асоціації ревматологів України;
 • член Європейської асоціації серцево-судинної візуалізації (EACVI);
 • член Європейської асоціації серцевої недостатності (HFA);
 • член Європейської асоціації профілактичної кардіології (EAPC);
 • член Європейської асоціації невідкладної серцево-судинної допомоги (ACVC);
 • член Всеукраїнської асоціації фахівців з серцевої недостатності.

Підвищення кваліфікації:

 • 11.11.-15.11.2018р.- Institute of international Academicand ScientificCooperation. Науково-медичне стажування з охорони здоров’я, “Healthcare management”, Варшава, Польща.
 • 04.12.2017-06.12.2017р. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти. Цикл тематичного удосконалення: «Проектування станцій ОСКІ та їх оцінювання».
 • 05.10-02.11.2020р. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти. ТУ «Ефективний керівник (для керівного складу ВНЗ)».
 • 18.03.2022-19.03.2022р . – асоціація невідкладної серцево-судинної допомоги, Європейська рада з акредитації безперервної медичної освіти        Конгрес Європейського товариства кардіології «ESC Acute CardioVascular Care Congress 2022 Online».
 • 18.03.2021р. – Європейська асоціація допомоги при серцево-судинних захворюваннях, Європейська рада з акредитації безперервної медичної освіти. Вебінар на тему – «Менежмент хворих на сепсис: діагностичні шляхи та терапевтичні стратегії»
 • 07.04.2022р. – 09.04.2022 р. – Європейська асоціація профілактичної кардіології, Європейська рада з акредитації безперервної медичної освіти. Конгрес Європейського товариства кардіології «ESC Preventive Cardiology 2022 (Online)». Європейська асоціація перкутанних кардіоваскулярних інтервенцій, Європейська рада з акредитації безперервної медичної освіти. Вебінар з інтервенційних втручань при патології аортального клапана
 • 04.05.2022р.- Європейська асоціація перкутанних кардіоваскулярних інтервенцій, Європейська рада з акредитації безперервної медичної освіти. Вебінар з інтервенційних втручань при патології аортального клапана
 • 03.05.2022р.- Європейська асоціація аритмій серця, Європейська рада з акредитації безперервної медичної освіти. Вебінар з програмування ЕКС.
 • 25.03.2022р.- Європейська асоціація карділогів, Європейська рада з акредитації безперервної медичної освіти.            Вебінар з організації програми для виживання хворих на рак.
 • 03.02.-14.02.2020р.- Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, навчально-науковий центр неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти. ТУ «Клінічна лабораторна діагностика в практиці лікаря клініциста та особливості викладання дисципліни».
 • 24.05-04.06.2021р. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, навчально-науковий центр неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти ТУ «Сучасні стандарти невідкладної медичної допомоги в практиці лікаря».
 • 16.05- 27.05.2022р. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, навчально-науковий центр неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти ТУ «Використання методів персоніфікованої та інтегративної медицини у практиці лікаря».
 • 01.06.2022-03.04.2022р. – Європейська асоціація ревматологів. Конгрес Європейського товариства ревматологів «EULAR 2022 (Online)».

Досвід наукової і науково-педагогічної роботи:

 • 2003-2004р. науковий співробітник відділу клінічної та епідеміологічної кардіології Інституту геронтології АМН України;
 • 2004-2009р. – старший науковий співробітник відділу клінічної та епідеміологічної кардіології Інституту геронтології АМН України;
 • 2009-2010р. – провідний науковий співробітник відділу клінічної та епідеміологічної кардіології Інституту геронтології АМН України;
 • 2010-2011р. – виконуючий обов’язки завідувача відділення кардіології відділу терапії радіаційних наслідків Інституту клінічної радіології до Державної установи «Науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук України»;
 • 08.02.2011р. –  20.09.2011р. провідний науковий співробітник відділу клінічної та епідеміологічної кардіології Державної установи «Інститут геронтології АМН України»;
 • 21.09.2011р. – 01.02.2015р. професор кафедри внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 • 02.02.2015р. – до цього часу завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2.

Перелік публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

 1. Public health and social supervision issues wihin public administration of Ukrainian territories in the late 18th- early 19th centuries/ A.M. Hrynzovskyi, I.A. Holovanova, S.T. Omelchuk, O.V. Kuzminska, A.A. Hrynzovska, O.O. Karlova, V. Ye. Kondratiuk// Wiad. Lek. – 2018. – tom 71, nr 1, cz II, – P. 246-251.
 2. Structural and functional impairments of the left cardiac cavities in patients with gout and essential hypertension/ V. E. Kondratiuk, Y.P. Synytsia, O.M. Karmazina// General medicine. – 2018. – tom XX, № 3. – P. 3-7.
 3. Effect of quercetin on the echocardiographic parameters of left ventricular diastolic function in patients with gout and essential hypertension/ Vitalii E. Kondratiuk, Yuliia P. Synytsia// Wiad. Lek. – 2018. – tom 71, nr 8. – P. 1554-1559. PMID: 30684340
 4. Hepatic Encephalopathy Aggravated by Systemic Inflammation. Manzhalii E, Virchenko O, Falalyeyeva T, Moiseienko V, Nykula T, Kondratiuk V, Savchuk O, Beregova T, Stremmel W. Dig Dis. 2019;37(6):509-517.
 5. Increasing efficacy of treatment in patients with steatohepatitis and concomitant chronic colitis/ E.G. Manzhalii,V.O. Moyseyenko, T.M. Falalyeyeva, O.I. Tsyryuk, V. E. Kondratiuk, T.D. Nykula// Curr. Issues in Pharm. Med. Sci. – 2019. – Vol. 32, No. 1. – P. 23-26.
 6. Role of immune in development and progress of combined arterial hypertension and gout/ Oleg A. Bychkov, Vitalii E. Kondratiuk, Nina G. Bychkova, Zemfira V. Morozova, Svetlana A. Bychkova, Alina P. Tatasiuk// Wiad. Lek. – 2019. – tom 72, nr 8. – P. 1295-1299. PMID: 31398158 http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85071281393&partnerID=MN8TOARS
 7. Immune mechanisms, clinical features and course of non-infectious uveitis (Review)// Sydorova, M.V., Kondratiuk, V.Ie., Bychkova, N.G. Oftalmologicheskii Zhurnal. – 2015. – Issue 5. – P. 58-67.
 8. The effectiveness of melatonin in the complex treatment of hypertension in patients with stage 5 chronic kidney disease / Petrova A., Kondratiuk V., Karpenko O., Ostashevska T., Krasiuk E. // Georgian Med. News.  – 2020. – № 299. – P. 87-93. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85083041162&partnerID=MN8TOARS  SCOPUS. Q4.
 9. Telomere length, telomerase activity, heart rate variability, or oxidative stress: which one is most associated with the atherothrombotic stroke in the elderly?/Cherska M., Krasnienkov D., Tronko N., Kondratiuk V., Guryanov V., Kukharsky V. //Georgian Med. News. – 2020. – № 300. – Р. 43-48. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85084400177&partnerID=MN8TOARS SCOPUS. Q4.
 10. Telomere length, telomerase activity and oxidative stress in elderly with chronic cerebrovascular diseases/Cherska M., Krasnienkov D., Guryanov V., Kukharsky V.,