Офіс центру "Дієво"

Захараш Михайло Петрович

Лікар Захараш
 • Хірург найвищої кваліфікаційної категорії, хірург колопроктолог.

 • Доктор медичних наук, професор, академік, член-кореспондент Національної академії медичних наук України.

 • Професор кафедри хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Один із провідних учених України в галузі хірургії та проктології.

 • Автор 432 наукових робіт, серед яких 11 монографій та підручників та 45 патентів, у тому числі – двох українсько-американських.

 • Підготував 5 докторів та 9 кандидатів медичних наук.

 • Президент асоціації колопроктологів України, член президії Асоціації хірургів України, колопроктологів Росії, член асоціації лапароскопічних хірургів Європи, Росії, України, член Європейської організації з вивчення хвороби Крона та виразкового коліту,

 • Член редколегій восьми професійних журналів України.

 • Вартість первинного прийому – 1,700.00 грн.

Основні наукові праці

 • Анаеробна інфекція в хірургії печінки та жовчних шляхів», (1995);
 • «Профілактика та принципи корекції пошкоджень позапечінкових жовчних проток при лапароскопічній холецистектомії», (1999); “Шпитальна хірургія”, (2001);
 • Факультетська хірургія, (2002);
 • “Сучасні принципи діагностики та лікування геморою”, (2002);
 • “Сучасні принципи діагностики, консервативного та хірургічного лікування неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона”, (2003); “Клінічна хірургія”, (2003);
 • “Уніфіковані клініко-статистичні класифікації хвороб органів травлення”, (2004);
 • “Курс факультетської хірургії”, (2005);
 • “Хірургія” (2006); “Хірургія” (1-й та 2-й томи), (2007);
 • Тканиназберігаюча високочастотна електрозварювальна хірургія (Атлас), (2009);
 • Inflammation in the Intestinal Tract: Pathogenesis and Treatment, (2009);
 • Скринінг передракових захворювань та раку шлунка, (2009);
 • Скринінг передракових захворювань товстої кишки та колоректального раку, (2010).

Детальніше про лікаря

Основні напрямки наукової діяльності

 • клінічне застосування сорбційних методів детоксикації та плазмоцитоферезу в хірургії та проктології;
 • хірургія гепато – панкреато – дуоденальної зони;
 • лапароскопічна хірургія та гінекологія;
 • хірургічне лікування раку ободової та прямої кишок та його ускладнень; первинно-відновлювальна та реконструктивна хірургія кишечника;
 • консервативне та хірургічне лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона;
 • розробка способів хірургічних втручань із застосуванням нових технологій.