Великі офісні літери "Дієво"

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності – документ, який визначає правила використання персональної інформації, що передається користувачами під час відвідування веб-сайту «ДІЄВО ЦЕНТР ХІРУРГІЧНИХ РІШЕНЬ» – https://dievo.clinic.
Персональна інформація збирається для забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров’я.

1. Визначення термінів

– У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
– «Персональні дані» – інформація/будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до суб’єкта персональних даних (певної/визначуваної фізичної особи).
– «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для Оператора або іншої особи, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
– «Обробка персональних даних» – будь-яка дія або сукупність дій, що здійснюються за допомогою засобів автоматизації при роботі з персональними даними: включаючи запис, систематизацію, накопичення, зберігання, вилучення, передачу (розповсюдження, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних .
– «IP-адреса» — мережна (унікальна) адреса в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.
– «Користувач сайту медичного центру (далі Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, через мережу Інтернет та використовує Сайт медичного центру.- «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова вимога до виконання для Оператора або іншої особи, яка отримала доступ до персональних даних Користувача, не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних.
– “Cookies” – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і збережений на комп’ютері користувача.

2. Загальні положення

– передача інформації та даних, що надаються Користувачем сайту медичного центру, не проходить перевірку на достовірність персональних даних адміністратором сайту медичного центру.
– Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту медичного центру «ДІЄВО ЦЕНТР ХІРУРГІЧНИХ РІШЕНЬ».
– Використання Користувачем сайту медичного центру «ДІЄВО ЦЕНТР ХІРУРГІЧНИХ РІШЕНЬ» означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
– У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту медичного центру.

3. Предмет політики конфіденційності

– Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних форм на Сайті медичного центру.
Персональні дані обробляються згідно із Законом України “Про захист персональних даних”.

– Адміністратор веб-сайту «ДІЄВО ЦЕНТР ХІРУРГІЧНИХ РІШЕНЬ» не розголошує та не передає персональні дані користувачів третім особам без згоди їхнього носія.- Під час заповнення форм на веб-сайті із зазначенням персональних даних (ПІБ, телефон, e-mail), користувач висловлює добровільну згоду з Політикою конфіденційності. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності користувач не може продовжити використання сервісів веб-сайту.

4. Додаткові умови

– Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.
– Адміністрація веб-сайту вживає всіх заходів для захисту користувачів від несанкціонованого доступу.
– Оновлення політики конфіденційності публікуються на цій сторінці.
– Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті медичного центру «ДІЄВО ЦЕНТР ХІРУРГІЧНИХ РІШЕНЬ».